Nederlandse jongeren masaal aan de iPhone!

Telecompaper signaleert over de afgelopen twee jaar een significante stijging in het gebruik van Apple iPhones onder jongeren. In de leeftijdscategorie 12- tot 20-jarigen is het bezit van iPhones in een jaar tijd met ruim 8 procentpunten gegroeid. In het vierde kwartaal van 2017 had 52 procent van alle Nederlandse jongeren tussen de 12 en 20 jaar een Apple iPhone, tegenover iets minder dan 44 procent in het vierde kwartaal van 2016. Dat blijkt uit doorlopend onderzoek in het Consumer Insights Panel van Telecompaper.
 
Apple is de afgelopen twee jaar permanent marktleider geweest onder jongeren. Eind 2015 bezat al 38 procent van de jongeren een iPhone tegen ruim 34 procent met een Samsung-toestel. Terwijl Apple flink marktaandeel heeft gewonnen afgelopen twee jaar, heeft Samsung ruim 7 procentpunten aan marktaandeel onder jongeren verloren. In het laatste kwartaal van 2017 bezat nog net iets minder dan 27 procent van alle jongeren een toestel van Samsung.
 
Apple haalt Samsung in onder twintigers
Onder twintigers is een vergelijkbare trend zichtbaar, al was deze iets minder sterk dan onder jongeren. Het bezit van iPhones onder twintigers is in twee jaar tijd met ruim 7 procentpunten gegroeid naar bijna 41 procent in het laatste kwartaal van 2017.
 
Twee jaar geleden was Samsung onder twintigers nog marktleider en bezat ruim 40 procent van de Nederlandse twintigers een toestel van Samsung. In 2017 heeft Apple ook onder twintigers Samsung van de troon gestoten. In het laatste kwartaal van 2017 was het bezit van Samsung toestellen onder twintigers gedaald tot 36 procent. 
 
Trendgevoeligheid maakt roem vergankelijk
Dergelijke opvallende trends zijn in het verleden al vaker zichtbaar geweest in het jongerensegment en het segment van twintigers. Eind vorig decennium was korte tijd BlackBerry zeer populair in deze segmenten vanwege de chatapplicatie BlackBerry Messenger, waarmee gebruikers toen gratis met elkaar konden chatten. Uiteindelijk verloor BlackBerry haar positie al snel toen WhatsApp opkwam. 
 
Jongeren zijn erg trendgevoelig en erg gevoelig voor de invloed van hun omgeving. Gelijktijdig met de trend dat Apple zeer populair is onder jongeren, verliezen andere grote of bekende smartphone merken zoals Samsung, LG, Sony en HTC flink marktaandeel onder jongeren. LG en Sony verloren beide bijna vier procentpunten aan marktaandeel onder jongeren tussen de 12 en 20 jaar. HTC verloor ruim twee procent marktaandeel. Het aandeel van toestellen van LG, Sony en HTC onder jongeren is voor ieder afzonderlijk merk gedaald tot onder de één procent.
 
Dure iPhone schrikt jongeren niet af
Wat de trend extra opvallend maakt is dat Apple iPhones tot de duurste toestellen in de markt gerekend kunnen worden. Telecompaper signaleert dat het vooral ook de actuele en duurdere iPhone modellen zijn die veelvuldig in het bezit zijn van jongeren tussen de 12 en 20 jaar. In het vierde kwartaal van 2017 bezat ruim 28 procent van alle jongeren met een iPhone een Apple iPhone 7 (model uit 2016). 26 procent van de iPhones die jongeren in bezit hadden aan het eind van 2017 was een Apple iPhone 6S (model uit 2015).
 
Vier op de vijf iPhones nieuw aangeschaft
Ondanks het significant gestegen iPhone bezit onder jongeren, hebben er afgelopen twee jaar geen grote wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop iPhones in het bezit zijn gekomen van jongeren. Het gros van de leeftijdsgroep heeft zijn toestel nieuw gekocht. Het bezit van een nieuwe iPhone schommelt tussen de 79 en 81 procent. Dat betekent dat gemiddeld één op de vijf iPhones die jongeren in bezit hebben, tweedehands zijn. In de meeste gevallen gaat het dan om een toestel uit het gezin of de familie. In een beperkt aantal gevallen gaat het om een tweedehands toestel van vreemden of een refurbished model.