iPhone-schade minder vaak gedekt op inboedelverzekering

Allrisk inboedelverzekeraars vergoeden niet meer altijd meer stoot- en valschade aan smartphones. Met eigen risico’s, maximale bedragen en andere beperkende voorwaarden proberen ze te voorkomen dat klanten schade kunnen claimen. Helaas communiceren de verzekeraars niet erg duidelijk over de beperkingen.

 

Smartphone niet meer gedekt bij 5 verzekeraars
Zeker vijf verzekeraars hebben de dekking voor smartphones uit de inboedelverzekering gehaald.
Het gaat om:
  • Unigarant
  • Inshared
  • ASR
  • Ditzo
  • ING
Volgens de verzekeraars wordt er te veel schade geclaimd: in 2011 kreeg Unigarant nog 500 meldingen van kapotte smartphone-schermen, terwijl dat in 2016 was gestegen naar 8.500 meldingen. Volgens de verzekeraar wordt er niet alleen steeds vaker geclaimd, maar gaat het ook om steeds hogere bedragen. Verder vermoedt de verzekeraar dat mensen ook een claim indienen als ze de smartphone buitenshuis hebben laten vallen. Ze doen dan alsof de schade binnenshuis plaatsvond, zodat het gedekt is. Bij 37 procent van alle inboedelclaims gaat het om schade aan smartphones, aldus een woordvoerder van Unigarant. Ook blijft het aantal claims van mensen die hun smartphone in de wc laten vallen hoog, ondanks het feit dat toestellen steeds vaker waterbestendig zijn.
 
De verzekeraars gaan nu aparte verzekeringen met smartphone-dekking aanbieden, die ongeveer net zoveel kost als een standaard inboedelverzekering. De verzekeraars zeggen niet anders te kunnen, omdat er te veel wordt geclaimd. Ze stonden voor de keuze: de premie voor inboedelverzekeringen voor iedereen verhogen, of een aparte elektronicapolis aanbieden. De vijf genoemde verzekeraars hebben voor een aparte polis gekozen.
 
iPhone-schade niet altijd gedekt
Het is volgens financieel communicatiebureau SevenEight lastiger geworden om een barst in je scherm vergoed te krijgen op een allrisk inboedelverzekering. Het bureau onderzocht de voorwaarden van 23 grote verzekeraar en ze ontdekten dat 56% de schade aan smartphones specifiek heeft beperkt. Bij deze verzekeraars hanteert 34% een verplicht eigen risico van € 100 tot € 150.
 
Wel verzekerd bij Klaverblad en Univé
Twee verzekeraars springen er gunstig uit: Klaverblad en Univé. Zij hebben op hun meest uitgebreide dekking geen verplicht eigen risico voor smartphones en tablets. In de polisvoorwaarden staan ook geen beperkingen of speciale bepalingen voor deze apparaten.
 
Onduidelijke voorwaarden
Bij drie verzekeraars is val- en stootschade helemaal uitgesloten van dekking. Het gaat hier om Inshared, Ditzo en ING. Inshared biedt de mogelijkheid om mobiele elektronica apart bij te verzekeren, maar die extra dekking pakt veel duurder uit dan de verzekering van de rest van je inboedel. Bovendien geldt er een eigen risico van € 50 per schadegeval.
 
Concreet houdt dit in dat smartphones en tablets niet zijn verzekerd voor val- en stootschades, al staat het er niet zo letterlijk. Alleen bij ‘klassieke’ oorzaken zoals brand, storm en diefstal zijn ze verzekerd.
 
Allrisk inboedelverzekeringen zijn een relatief nieuw verschijnsel. In de polisvoorwaarden staat vermeld wat er niet is verzekerd, in plaats van andersom. Alles is dus gedekt, tenzij in de voorwaarden staat dat er geen dekking is. Inmiddels blijken veel inboedelverzekeraars zich te hebben ingedekt tegen schades waarbij je iPhone op de keukenvloer stukvalt. Bijvoorbeeld door een (extra hoog) eigen risico te rekenen of door een maximum bedrag te vergoeden.
 
Op de verzekeringskaarten staan de beperkingen voor smartphones niet altijd duidelijk vermeld, terwijl ze wel behoren tot de meest geclaimde zaken op een dergelijke polis. De verzekeringskaarten werden in 2016 ingevoerd om gemakkelijker verzekeringsvoorwaarden te vergelijken.
 
Bron: iCulture.nl